Lab 1 – 2018

Sissejuhatus: [ EST ]
Algoritmid ja UML: [ EST ]

UML [ Link ]

Homework:

 1. Vii end kurssi Gitiga ja tee läbi õpetus.(http://ati.ttu.ee/wiki/index.php/Git_manual , interaktiivne õpetus https://try.github.io/levels/1/challenges/1 , Git tutorial) (1p)
  1. Loo repositoorium nimega ‘iax0583’ (kõik väiksed tähed) [gitlab]
  2. Loo repositooriumisse kaust nimega ‘lab1’
 2. Lõpetada meilt saadud algoritm, kus on: (1p)
  1. vähemalt 2 otsust
  2. vähemalt 2 protsessi
  3. Pilt algoritmist / digitaalsel kujul eksporditud pilt (nt. draw.io’st), mis on laetud repositooriumis olevasse ‘lab1’ kausta
 3. Kohaloleku punkt (1p)
  1. Ühine Slackiga ja kirjuta ühele juhendajatest oma:
   1. Täisnimi
   2. UNI-ID
   3. Gitlab kasutajanimi (võib olla sama nagu UNI-ID)