Lab 10 – 2018

Viidad: [ Link ]
Sõned: [ Link ]
Strings: [ Link ]
Pointer basics: [ Link ]
Standard Libraries: [ Link ]

Ülesanne
Loo muutujad (sul läheb neid vaja):

 • 2 eeldefineeritud stringi
 • 2 tähtede massiivi (puhvrit)
 • 1 täht
 • 1 täheviit

Ülesanded (0.25p/ülesanne – v.a. * märgitud)

 • Võrdle 2 eeldefineeritud sõnet ja kuva kas nad on samad
 • Küsi kasutajalt sõne (hoia 1. puhvris) *
 • Liida kokku 1. puhver ja 1. sõne
 • Kuva saadud sõne pikkus
 • Küsi kasutajalt sõne (hoia 2. puhvris) *
  • Kuva kas see sõne leidub 1. puhvris
 • Küsi kasutajalt tähemärk *
  • Eemalda kõik need tähemärgid 1. puhvrist – kirjuta oma funktsioon
 • Leia saadud sõne pikkus – kirjuta oma funktsioon
 • Sisesta tühikutega sõne / kasuta eeldefineeritud sõnet *
  • Jaga kogu sõne sõnadeks ja eralda need vertikaalse tabulaatoriga \v

Kuni 0.5p juurde kui on kasutatud viida aritmeetikat enda tehtud funktsioonides!

Lahenduse näide on sõnede lingil eelviimasel slaidil.