Lab 14 – 2018

Python I [ EST ]

Ülesanne (iga õige lahendus 0.25p):

 • Sisesta 2 arvu listi
 • Sisesta N arvu uude listi
 • Loo uus list numbritest, mis jaguvad esimeses listis olevate numbritega (+0.25 list comprehension)
 • Kuva ekraanil viimases listis olevate numbrite ruudud (number astmel 2)
 • Sisesta lause ja salvesta muutujasse
 • leia lauses olevate sõnade arv
 • Muuda iga sõna esimene täht suureks
 • Kuva sõnad ekraanil
 • Kui lauses on ‘kass’, siis kuva ekraanil ‘Oi, kiisu!’
 • Sisesta sõne ning kuva see alates 3. tähest (‘kiisu’ -> ‘isu’)
 • Kuva sisestatud sõna tagurpidi

Template:

# input / output (print + format, input)

# variables
# datatypes (int, float, string)

# conditionals (if, elif, else)
# operators (==, is, !=, not, and, or, in)

# loops (for + range, while)

# strings
# string methods( upper, find, replace, split), indexing
# generic function len()

# list
# list methods (append, insert, pop, extend, sort)
# advanced: list comprehension

# math and importing + docs, importing selected methods
# cos, sqrt, pow