Lab 15 – 2018

Python II [ EST ]

Ülesande info:

 • Failis on andmed sisestatud nii, et väljad on eraldatud semikoolonitega.
  • Failis on andmeteks: täisnimi; vanus; email; kuupalk

Ülesanne (4p):

 • Kasutajalt küsitakse failinime, millest andmeid lugeda (kui kasutaja ei sisesta midagi, loetakse vaikimisi etteantud failist)
 • lugeda failist kõikide isikute andmed ja panna nad listi
  • Failist lugemiseks kasutada funktsiooni, millel vaikimisi parameetriks on failinimi
  • isiku andmed asuvad dictionary’s
  • + 1p kui faili esimeselt realt loetud väljasid kasutada dictionary võtmetena ning programm suudab ka rohkem andmeid isiku kohta hoida
 • Kui lugeda kõrgepalgalist alates 2000 eurost, siis kuvada ekraanil kõik isikud, kes on kõrgepalgalised (nimi – palk)
 • Jagada inimesed 2 vanusegruppi (alla 30 ja üle 30 aastased)
  • Kasutaja sisestab oma vanuse, talle kuvatakse mis on tõenäosus, et ta on kõrgepalgaline (arvestatud eelmist vanusegruppidesse jaotust)

Sisendfail [ Link ]

Template:

# dictionary
# indexing, del, copy, in, items, adding new key

# functions
# defining, params, return, default params

# files
# open, read, close, write, read by line, readLine